facebooktwittermail

LRF JO-anmäler myndigheterna

LRF JO-anmäler Skogsstyrelsens och länsstyrelsens hantering av en avverkningsanmälan i Dalarna.

I stället för sex veckor fick Anette och Peter Glännerud vänta 23 veckor på klara besked om sin avverkningsanmälan på 1,5 hektar. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen gav helt motstridiga besked, och att bryta mot någotdera av dem skulle ha resulterat i böter.