facebooktwittermail

LRF har överklagat beslutet

LRF har överklagat Kemikalieinspektionens beslut att inte ge dispens för Butisan S och Betanal SC.

Strax innan jul överklagade LRF ett beslut från Kemikalieinspektionen som inte medgav dispens för användning av ogräspreparaten Stomp och Totril i lök- och morotsodling.

Resultatet blev till slut positivt för odlarna som får använda preparaten en säsong till.

- Vi är något mer förhoppningsfulla den här gången eftersom vi har en dom som gäller hantering av dispenser, säger Sunita Hallgren som arbetar med växtskydd på LRF.

Kemiföretaget BASF beslöt för flera år sedan att Butisan S inte skulle registreras om eftersom kålodlingen i Sverige är för liten.

I stället satsar de på Butisan Top som används i raps och rybs men inte är godkänt i kål eftersom det inte utvärderats för resthaltssubstanser.

Inga erfarenheter


- Och det finns inga erfarenheter från andra länder. De har gått andra vägar och använder preparat i kålodlingen som inte får användas i Sverige, säger Sören Pagh på BASF.

LRF-Gro arbetar med resthaltsstudier i Butisan Top men först 2012 kan ett godkännande vara möjligt.

Utan alternativ


Betanal SC är ett viktigt ogräspreparat i jordgubbsodlingen och även här står odlarna utan alternativ.
Främst drabbas de som odlar jordgubbar på bar mark, utan plastlist.

- Det blir mer handrensning och ökade kostnader för odlarna, säger Magnus Engstedt, bärrådgivare på länsstyrelsen i Jönköping.

Betanal SC används även i 160 hektar spenatodling. Marianne Persson