facebooktwittermail d

Grönt näringslivsindex upp tre enheter

LRF:s nya gröna näringslivsindex visar en tydlig framtidstro bland svenska lant- och skogsbruksföretag. Det visar nya siffror för fjärde kvartalet.

Växtodlingen och trädgårdsnäringen har förbättrat sin syn på konjunkturen sedan förra kvartalet.
Växtodlingen och trädgårdsnäringen har förbättrat sin syn på konjunkturen sedan förra kvartalet. FOTO: VIDAR RUUD/HÄLLNÄS HANDELSTRÄDGÅRD

LRF:s nya branschindex visade redan i september att lantbruket huvudsakligen har stått pall under pandemin.