facebooktwittermail d

Gröna företagare optimistiska inför 2021

Företagen inom de gröna näringarna är optimistiska inför framtiden. Det visar LRF:s nya gröna näringslivsindex för kvartal 1.

Anna-Karin Hatt, vd för LRF.
Anna-Karin Hatt, vd för LRF. FOTO: URBAN BRÅDHE

Optimismen grundar sig till stor del i att efterfrågan på svenska råvaror just nu upplevs som mycket god.

”Svenska konsumenter föredrar att köpa svenskt och det stärker vår näring. Det som bekymrar oss är stigande priser på viktiga insatsvaror. Det riskerar att slå mot hela lönsamheten” skriver Anna-Karin Hatt, vd för LRF, i ett pressmeddelande.

Det är priset på bland annat dieselolja, djurfoder och gödsel som generellt sett har ökat det senaste halvåret. Det bidrar till stora skillnader mellan de som redan investerat i insatsmedel och de som avvaktat.

”Det var en vinstlott att köpa in gödsel och diesel när priserna var låga i somras. Samma sak gäller de som har säkrat priserna med olika instrument. Situationen är inte lika rolig för de som inte gjorde det” skriver Anna-Karin Hatt.

Trots detta finns det en optimism bland växtodlarna, inte minst på grund av de rekordhöga spannmålspriserna.

LÄS MER: Oljepriset upp med över 30 procent

Upp för skog och trädgård

När det gäller skogsbruksindex ser man en kraftig ökning.

”Tack vare uppsvinget på den globala trävarumarknaden ser vi ett stigande timmerpris som i sin tur ökar intresset bland svenska skogsbrukare för att avverka” skriver Anna-Karin Hatt.

Trädgårdsnäringen är fortfarande stark, likaså hästnäringen.

Animalieindex faller däremot under kvartal 1. Det är framför allt priset på foder som skapar oro bland producenterna.

LÄS MER: Nytt grönt Sverigeindex visar hur lantbruket har klarat pandemin

LÄS ÄVEN: Grönt näringslivsindex upp tre enheter