facebooktwittermail d

LRF glömmer jordbrukets tillväxt

LRF har kommit med förslag på hur landsbygdens tillväxt ska bättras. Men det saknas förslag för hur jordbrukets tillväxt ska stärkas, skriver Per Andersson.

LRF missade att lista några viktiga ändringar som kan främja jordbruket i sin lista med åtgärder för att stärka landsbygden, skriver Per Andersson.
LRF missade att lista några viktiga ändringar som kan främja jordbruket i sin lista med åtgärder för att stärka landsbygden, skriver Per Andersson. FOTO: HANS DAHLGREN

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

LRF har kommit med 20 förslag för tillväxt på landsbygden. Jag undrar när man tänker komma med några för jordbruket?

Motorn på landsbygden hackar inte längre, den varvar ner stadigt. Alla vägar till livsnödvändig tillväxt och attraktionskraft för nya generationer verkar vara stängda. Här är några förslag från verkligheten som borde ha nämnts angående stärkt tillväxt för jordbruket:

Arbetskraftinvandringen – den är nödvändig för djurhållande företag.

Vildsvinen – de är inte förenliga med livsmedelsstrategins mål om ökad produktion.

Miljötillståndsprövningen – den tar för lång tid och kostar massor, förhindrar eller omöjliggör investeringar och skrämmer iväg nästa generations bönder.

Beteskravet – bete måste bli frivilligt, ett fortsatt lagkrav omöjliggör tillväxt och framtidens mjölkproduktion.

Regelverket för livsnödvändig tillväxt inom jordbruket är så komplicerat, och tillståndsgivningen så godtycklig, att lantbrukets rådgivningsföretag inte klarar av att driva ett projekt fram till byggstart.

Alla pratar om att nå ökad tillväxt, och hänvisar till livsmedelsstrategin. I verkligheten gör man något helt annat - försvårar, fördyrar och förbjuder.

Per Andersson

Äspetorp