facebooktwittermail

LRF: ”Förenkla reglerna för bönderna”

Inför tisdagens beslut i riksdagen om livsmedelsstrategin har LRF och förbundsordförande Palle Borgström ett tydligt mål.

”Alla berörda myndigheter måste snarast få ett tydligt tillväxtuppdrag”, säger Borgström i ett pressmeddelande.

Palle Borgström, förbundsordförande för LRF, kräver förenklade regler för Sveriges bönder för att livsmedelsstrategin ska fungera.
Palle Borgström, förbundsordförande för LRF, kräver förenklade regler för Sveriges bönder för att livsmedelsstrategin ska fungera. FOTO: ANN LINDÉN

På tisdag beslutar riksdagen om att införa livsmedelsstrategin. I samband med detta går LRF:s förbundsordförande Palle Borgström ut med ett uttalande.

– Den nationella livsmedelsstrategin är bra och kan rätt genomförd bli det skifte som Sverige och svensk livsmedelsproduktion behöver. Men för att lyckas så måste myndigheter och företrädare på alla nivåer arbeta i linjer med livsmedelsstrategins intentioner. Alla berörda myndigheter måste snarast få ett tydligt tillväxtuppdrag, säger han i ett pressmeddelande.

Vill att fossilfri satsning ska ge skattelättnad

Borgström och LRF vill sänka skatter och förenkla så att svenska bönder ska få samma förutsättningar som sina nordiska konkurrenter. Ett exempel är att LRF vill att bönder som satsar på att använda fossilfria bränslen ska få skattelättnader.

LRF vill också att det skapas regionala livsmedelsstrategier för att förbättra förutsättningarna för lokal livsmedelsproduktion, samt att nytänkande och innovation ska prägla marknaden för livsmedel i Sverige.

Mer målstyrd djurskyddslagstiftning

Organisationen ser också gärna en mer målstyrd djurskyddslagstiftning som ger bättre djurvälfärd och underlättar för företagarna. Men det viktigaste är en attitydförändring för att höja konkurrenskraften.

– Förenkla reglerna, lär av goda exempel i andra länder och branscher. Se till att villkoren i form av regler, skatter och avgifter ligger på samma nivå som hos våra konkurrentländer. Med livsmedelsstrategin måste det följa en attitydförändring. Om myndigheterna levererar rätt förutsättningar så vågar vi svenska bönder investera för att öka produktionen, säger Palle Borgström.

LÄS MER: Regeringens livsmedelsproposition är otillräcklig

LÄS MER: Regeringen kritiseras kring livsmedelsstrategin

LÄS MER: Hon försvarar regeringens livsmedelsstrategin

PREMIUM: Allt fler satsande djurbönder slår larm