facebooktwittermail

LRF erbjuder gratis grisrådgivning

LRF erbjuder krisdrabbade grisföretagare en halv dags företagsekonomisk rådgivning utan kostnad. Syftet är att hjälpa dem att hitta vägar framåt och att finna lösningar på akuta ekonomiska problem.

- Den hårdhänta lågpriskonkurrens som svensk grisproduktion är utsatt för är förödande och i längden ohållbar. Från LRF:s sida gör vi nu vad som står i vår makt, säger LRF:s förbundsordförande Lars-Göran Pettersson i en kommentar.

En ödesfråga


Han påpekar dock att det krävs mer långsiktiga åtgärder för att rädda den grisnäringen.

- Ska svensk grisnäring komma på fötter så krävs det åtgärder i livsmedelskedjans alla led. Avvecklingen av svensk grisnäring kan på sikt vara en ödesfråga för all slags köttproduktion i landet.

Enligt LRF har mer än 100 grisföretagare kastat in handduken sedan årsskiftet - något som på sikt kan få återverkningar på hela branschen.

- Om grisbönderna blir för få kan slakterier tvingas att lägga ner, vilket i sin tur kan leda till att det på vissa orter kan finnas köttproducenter som inte har något slakteriatt leverera till, säger Lars-Göran Pettersson.ATL.nu