facebooktwittermail d

LRF: Det är ganska tuffa beslut vi har tagit

Som delägare säger sig LRF stå bakom de förändringar som sker på Ludvig & Co. 

– Min uppfattning är att alla inte gillar den här förändringen men det innebär inte att vi inte ska göra den, säger Erik Pihlo, ekonomichef och LRF:s styrelserepresentant i företaget.