facebooktwittermail

LRF bildar entreprenadavdelning

LRF har startat branschavdelningen LRF Entreprenad för att öka samverkan mellan entreprenadföretagen inom den gröna sektorn.

Lennart Nilsson, från LRF:s riksförbundsstyrelse, blir ordförande i LRF Entreprenad.
Lennart Nilsson, från LRF:s riksförbundsstyrelse, blir ordförande i LRF Entreprenad. FOTO: LRFENTREPRENAD

Ordförande blir Lennart Nilsson som nu sitter i LRF:s riksförbundsstyrelse.

LRF Entreprenad kom till efter en diskussion mellan LRF, Maskinringarna och Farmartjänst.

– Man såg ett behov av att öka samverkan inom det gröna näringslivets entreprenadföretag, säger Lennart Nilsson i ett pressmeddelande.

Vanligt jordbrukare kör entreprenad

Redan i dag är nästan hälften av jordbruksföretagen verksamma inom entreprenad, enligt Jordbruksverkets statistik och omsätter 12-13 miljarder på gårdsnivå. Branschen växer och är en av de största för lantbruksföretagen.

LRF Entreprenad har bildats av LRF, Sveriges Maskinringar, Farmartjänstföretagens Riksorganisation, Skogsentreprenörerna samt Landsföreningen Sveriges Maskinstationer.

– Vi ska vara ett samverkansorgan och jobba för bättre villkor för de gröna näringarnas entreprenadföretag, säger Lennart Nilsson.

Organisationen blir inte stor. Förutom Lennart Nilsson kommer en tjänsteman att rekryteras för att samordna de olika organisationerna och bevaka viktiga branschfrågor.

– Inom näringspolitiken svarar vi på remisser, men i stället för att var och en skickar in remissvar så gör vi det gemensamt. Vi tror att samordning innebär att ett plus ett blir mer än två, säger han.

LÄS OCKSÅ: Grävmaskinister kan utbildas med VR-simulering

LÄS OCKSÅ: Nya cabotageregler på gång

LÄS OCKSÅ: En vagn – flera möjligheter