facebooktwittermail

LRF: ”Bekymmersamt” om kvinnor avskräcks från lantbruk

En ny rapport från LRF:s jämställdhetsakademi har kartlagt hur det står till med jämställdheten inom de gröna näringarna.

– Vi kan inte luta oss tillbaka och tro att det löser sig, säger Palle Borgström, förbundsordförande LRF.

I LRF:s rapport ”Ung och lovande – om unga lantbruksföretagare och jämställdhet” uppger 49 procent av de kvinnor som svarat att de har upplevt jargong eller trakasserier kopplat till sexism.
I LRF:s rapport ”Ung och lovande – om unga lantbruksföretagare och jämställdhet” uppger 49 procent av de kvinnor som svarat att de har upplevt jargong eller trakasserier kopplat till sexism. FOTO: MOSTPHOTOS

På tisdagen presenterade LRF:s jämställdhetsakademi rapporten ”Ung och lovande” på ett digitalt och covid-19-säkert seminarium. Akademin har undersökt hur det ser ut med jämställdheten bland LRF:s unga företagsmedlemmar och bland annat tittat närmare på jämställdhet kopplat till ägande och det oavlönade hemarbetet.