facebooktwittermail d

LRF bakom namninsamling mot krympt EU-budget

LRF har startat en namninsamling mot minskad EU-budget. Hittills har närmare 6 000 namn inkommit.

– Vi vill påverka regeringen och få dem att lyssna, säger Hanna Österberg på LRF.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker omgiven av Ilze Juhansone och Martinez Alberola.
EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker omgiven av Ilze Juhansone och Martinez Alberola. FOTO: THIERRY MONASSE/POLARIS/TT

På onsdagen började det att delas en länk på sociala medier. Länken har fortsatt att delas på torsdagen och leder till en kampanjsida vid namn Bondeuppropet.

Det är LRF som står bakom sidan som uppmanar till namninsamling mot krympt jordbruksbudget i EU. Enligt EU-kommissionens förslag ska Sveriges andel av gårdsstöden nämligen sänkas med 3,6 procent. Den svenska regeringen vill se en större sänkning än så, men har inte specificerat någon siffra.

På torsdagskvällen hade 5 899 personer skrivit under namninsamlingen som syftar till att ändra regeringens ståndpunkt i budgetfrågan.

– Vi vill att svenska bönder fortsatt ska ha möjlighet att utveckla världens hållbaraste jordbruk, säger Hanna Österberg som är projektledare för kampanjen på LRF.

Hur menar du då?

– Det finns risk för att jordbruk måste läggas ned och för att svensk matproduktion minskar, vilket i sin tur är ett hot mot Sveriges beredskap och kan leda till större import av mat med större klimatpåverkan. Dessutom kan bönders klimatinvesteringar minska och det hotar i sin tur målet om nettonoll koldioxidutsläpp i Sverige till 2045 som riksdagen fastslagit.

Vad vill LRF uppnå med namninsamlingen?

– Genom Bondeuppropet och medlemmarnas digitala påverkanskraft vill vi mobilisera folkrörelsen inom LRF och på så vis bli en mer framgångsrika i vårt påverkansarbete. Och med namninsamlingen vill vi påverka regeringen och få dem att lyssna.

Det finns i dagsläget dock inte några planer på att överlämna namninsamlingarna till exempelvis någon regeringsrepresentant.

Ni kallar kampanjen för Bondeuppropet. Kunde ni ha valt ett bredare namn för att öka chanserna för att få in fler underskrifter?

– Kampanjen vill mobilisera LRFs folkrörelse och då blev Bondeuppropet passande.

Hanna Österberg.
Hanna Österberg. FOTO: LRF/PRESSBILD

Hanna Österberg beskriver metoden som ett pilotprojekt och som ett sätt att engagera LRF-medlemmarna på nya sätt. Digitalt medlemsengagemang är samlingsnamnet för den här typen av digitala folkrörelsebaserade arbetsmetoder som, enligt Hanna Österberg, ger öppnar för engagemang på enkla och meningsfulla sätt för medlemmar.

– Det handlar om att aktivera och behålla befintliga medlemmar och rekrytera nya. För vi vet att våra medlemmar vill vara med och påverka i viktiga sakfrågor och det här är ett sätt att engagera fler och få reda på vad de tycker, vilket ökar medlemskontakten.

Hon säger sig vara ”väldigt nöjd” med att man redan fått in uppåt 6 000 namnunderskrifter på runt ett dygn. Hittills har man bara delat länken i LRF:s Facebook-grupp och sedan har medlemmar delat den i sin tur till sina vänner och i andra grupper.

Men det finns ingen länk på LRF:s hemsida?

– Uppropet publiceras i olika kanaler allt eftersom.

Det har ibland inte gått att öppna länken till kampanjsidan. LRF har lovat att se vad det kan bero på och återkomma.

Nya Cap-budgeten 2021-2027

EU-länderna har ännu inte fattat beslut om storleken på den övergripande jordbruksbudgeten för 2021-2027. Budgeten finansierar EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Cap.

Enligt EU-kommissionens förslag ska jordbruksandelen av hela EU-budgeten minskas ned från nuvarande 38 procent till 30 procent. Sveriges andel av gårdsstödet kommer i så fall sänkas med 3,6 procent.

Förslaget om en krympt jordbruksbudget upprör de europeiska bondeorganisationernas paraplyorganisation Copa Cogeca som vill att dagens stödnivåer ska bestå.

EU-kommissionen har dock också föreslagit att nuvarande regelverk ska gälla till slutet av 2021.

Det är sannolikt att EU-parlamentet och medlemsländerna går med på det, men det är inte uteslutet att det nuvarande regelverket förlängs ännu mer.