facebooktwittermail d

Lövskog allt viktigare inkomstkälla i framtiden

Svensk skogsindustri är inriktad på gran och tall. Men framtidens skogar innehåller mer löv. Det ökar kravet på att industrin ställer om för att kunna få ut ett värde ur skogen.

Lövskog
I framtiden väntas förädling av lövvirke bli en allt viktigare inkomstkälla för skogsindustrin. Idag i Sverige kommer 80 procent av det förädlade virket från tall -och granskog. FOTO: TT

Exakt hur framtidens skogar ser ut är det ingen som vet. Men i en global studie pekas så kallade hot spots ut, det vill säga områden som förväntas bli extra utsatta de kommande 80 åren.