facebooktwittermail d

Lovande innovationer för skogen

Både sågkedjeolja och virkesmätning med 3D-kameror finns på listan när tidningarna Ny Teknik och Affärsvärlden utsett Sveriges mest lovande teknikföretag.

Vd Christian Olsson.
Vd Christian Olsson. FOTO: SUSTAINALUBE

Efter många års forskning vid Luleå tekniska universitet lanserade nyligen företaget Sustainalube miljövänlig sågkedjeolja och smörjfett. Istället för att ha en bas av mineralolja bygger företagets produkter på vattenlöslig glycerol som kombineras med olika miljövänliga tillsatser.

– Glycerol är ett ämne som finns i överflöd. Det används bland annat vid tillverkning av mat, godis och tvål, säger vd Christian Olsson.

Vd Christian Olsson.
Vd Christian Olsson. FOTO: SUSTAINALUBE

Enklare rengöra skogsmaskiner

Jämfört med mineraloljebaserade smörjmedel finns flera fördelar. Sustainalubes smörjmedel är inte brandfarligt, inte giftigt och inte allergiframkallande. Dessutom ligger priset på ungefär samma nivå.

Eftersom det är vattenlösligt gör det också maskinerna lätta att hålla rena, vilket borde tilltala de pressade skogsentreprenörerna som vill hålla maskinerna igång så mycket som möjligt.

– För att få spridning på en ny produkt så räcker det inte bara med att vara bättre i ett avseende. Det måste vara flera väsentliga fördelar.

Utveckling mot sågverk

Företaget håller nu på att ta fram ytterligare produkter mot branscher som kan utnyttja fördelarna.

– Produkten är ju inte brandfarlig, så vi tänker på bland annat sågverk och gruvindustrin. Och just inom gruvindustrin har vi sett intresse från olika aktörer och jobbar ihop med dem för att få fram olika produkter.

Scanner för timmer

Det andra företaget, Cind med säte i Jönköping, har utvecklat en teknik för att mäta virke på bland annat timmerbilar. De lastade bilarna kör igenom en portal med två kameror som skannar lasset från olika håll och räknar ut virkesvolymen.

– I första steget mäter vi datorassisterat med viss manuell inblandning, men slutmålet är en helt automatisk mätning, säger Cinds vd Anders Nyberg.

Tekniken har sitt ursprung i Saabs Dynamics utrustning för styrning av missiler där kameror skannar området framför missilen.

– De har väldigt bra grundalgoritmer som är välbeprövade från deras militära tillämpningar.

Billigare och enklare

Jämfört med laserteknik som också finns för virkesmätning menar Anders Nyberg att kameratekniken har vissa fördelar när det gäller att avbilda ojämna objekt som rör sig oregelbundet. I grunden är det också en mindre avancerad teknik, vilket ger andra fördelar.

– Det är en betydligt mindre och enklare installation. I sammanhanget är den också billig.

Stort intresse från skogsindustrin

Det finns fler idéer hos bolaget om hur tekniken ska kunna användas, men man började med virkesmätning och från industrin har intresset varit stort.

– Redan innan vi bildade bolaget hade vi sålt fyra anläggningar. Nu är vi uppe i nio och är i diskussioner om ytterligare fem. Så det kan bli mellan 15 och 20 system under vårt första verksamhetsår, säger Anders Nyberg.