facebooktwittermail d

Löv på granåkern kan vara bättre alternativ

Lövträd kan vara ett bättre alternativ än gran när man ska återplantera nedlagd jordbruksmark. Ett nytt forskningsprojekt på SLU ska visa på möjligheterna.