facebooktwittermail d

Lov att använda Salsa i höstraps

Kemikalieinspektionen godkänner dispens för herbiciden Salsa för att bekämpa bland annat åkersenap i höstraps och höstrybs.

Dispensen gäller under perioden den 1 augusti till den 31 oktober 2017. Salsa har effekt mot åkersenap, penningört och näva, men fungerar även på baldersbrå, förgätmigej, lomme och åkerbinda.

Glädjebesked för SFO

Det är Hushållningssällskapet i Östergötland som ansökt om dispensen och organisationen Sveriges frö- och oljeväxtodlare, SFO, är nöjda med Kemikalieinspektionens beslut.

”Efter den här dispensen finns nu förutom registreringarna för Devrinol och Centium även dispenser för Butisan Top och Belkar. Dispenserna är alla mycket välkomna och viktiga för en konkurrensstark Svensk oljeväxtodling”, skriver organisationen på sin Facebooksida.

LÄS MER: Dubbelt upp för frö- och oljeväxtodlare

LÄS OCKSÅ: Vivlar hotar rapsskörden

Så här använder du Salsa

Herbiciden används i dosen 16,5 gram. Maximalt en behandling och med 90 dagars karens.

I höstraps och höstrybs mot åkersenap under BBCH 10–18.

I höstrybs mot penningört och näva under BBCH 10–18.

I höstraps mot penningört och näva under BBCH 10–18.

Observera att penningört och näva i höstraps endast får bekämpas under perioden den 1 augusti till och med den 27 augusti 2017.

Den som använder Salsa ska har ett användningstillstånd i klass 1.

Skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd och andningsskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.

För att skydda vattenlevande organismer ska ett vindanpassat skyddsavstånd också bestämmas med med ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom”.