facebooktwittermail d

Lots dubblar storleken

Lots Group har köpt Timmerlogistik Väst, TLV, i Åmål. Därmed fördubblas Lots flotta av timmerbilar.

Ett av de tjugo skogsåkerier som kör för TLV är Jarnbros Virkestransporter.
Ett av de tjugo skogsåkerier som kör för TLV är Jarnbros Virkestransporter.

Lots Group är Scanias logistikföretag som under de senaste åren försökt att etablera sig som en förmedlare av skogstransporter utan att äga egna bilar.

Hittills har Lots erövrat ett kontrakt, Ockelbo/Bollnäs i Gästrikland, som man sköter åt Stora Enso. Det sysselsätter ett 30-tal bilar som ägs av de åkerier som kör för Lots/Stora Enso.

I våras hade Lots även ett kontrakt med Sveaskog vilket avbröts efter tre månader på Sveaskogs initiativ.

Expanderar genom förvärv

Nu prövar Lots en ny väg att expandera i branschen. Lots har köpt TLV som kör i Bohus/Dalsland. TLV har en liknande affärsidé, det vill säga att administrera körningarna utan att äga egna bilar. De som utför transporttjänsten är ett tjugotal skogsåkerier i trakten. Totalt sysselsätter TLV ett 30-tal bilar.

Lots kommer att behålla sin ledningscentral i Falun och TLV sin i Åmål. Det finns inga geografiska synergieffekter med sammanslagningen i form av returkörningar eftersom avståndet är för stort mellan de två områdena.

Om båda företagen fortsätter som vanligt, vad är då vinsten med affären?

– Vi får ett större underlag och har lättare att se skillnader och göra analys på transporterna. Det kommer att finnas ett samarbete och kompetensutbyte mellan de två enheterna, säger Peter Kaméus, kommunikationschef på Lots Group.

– Vi fördubblar lastbilsflottan och med den storleken får vi en bas som vi kan vidareutveckla våra digitala verktyg med, säger han,

TLV har de senaste åren haft en omsättning runt 130 miljoner och gjort en vinst efter finansnetto på mindre än en miljon kronor.

Varför köper ni ett företag med så låg vinstmarginal?

– Jag tror inte att det är större marginaler i branschen. Det är så det ser ut, säger Peter Kaméus.

Simon Simonsson är vd både på TLV och Convexa, ett åkeri med 220 fordon som främst kör åt DHL. Han kommer att lämna vd-positionen på Convexa och blir i stället ansvarig för logistiken på Lots Groups svenska verksamhet.