facebooktwittermail d

Lönsamheten i sockerbetor har tappat jämfört med andra grödor

Världsmarknadspriserna på socker har vänt uppåt. Men nästa års betkalkyl har tappat jämfört med andra grödor.