facebooktwittermail d

Lönsamheten i skogsbruket fortsätter falla

Kvalitetsnedsättningar på grund av barkborreskador och ökade drivningskostnader bidrog till att lönsamheten i skogsbruket föll även i fjol. 

Skogsmaskin arbetar i skogen.
Lönsamheten i skogsbruket föll även i fjol. Bidragande orsaker är angreppen av granbarkborre och ökade drivningskostnader. FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

Skogforsks skogsbruksindex, som visar lönsamheten i skogsbruket, föll i fjol till 1,8 procent jämfört med 1,9 för 2019. 

– Förklaringen ligger i minskade virkesvärden i södra Sverige, vilket bland annat beror på kvalitetsnedsättningar på grund av granbarkborreskador. Samtidigt ökade drivningskostnaderna i norra Sverige som följd av ökad andel gallring, säger Lars Eliasson, forskare på Skogforsk.

För 2020 var den genomsnittliga virkesintäkten vid väg på 445 kronor per fastkubikmeter. Samtidigt låg de totala skogbrukskostnaderna strax över 250 kronor, vilket gav ett netto på runt 195 kronor per kubikmeter.

Mellan 2019 och 2020 syns också stora ökningar av kostnaderna för skogsbilvägar, upp 17 procent. Det innebär samtidigt att vägarnas andel av skogsbrukskostnaderna drar iväg, från 6 procent 2000 till 14 procent 2020. 

En orsak är vädret.

– Ett varmare och fuktigare väder ger färre dagar med vinterväglag. Det innebär att bättre vägar behövs för att bibehålla en jämn takt av virkesleveranser till industrin, vilket ökar vägkostnaderna, kommenterar Lars Eliasson.

Intäkterna minskar, kostnaderna ökar

Jämfört med 2019 ökade kostnaden för slutavverkning med 2,7 procent och för gallring med 2,3 procent. Kostnaden för skogsvård var oförändrad räknat per avverkad kubikmeter, men ökade räknat per hektar. 

Skogsbruksindex är kvoten mellan virkesvärdet och kostnaderna för att producera virket fritt bilväg. 1998 låg indexet över 2,5 och sen 2010 har det fallit med 25 procent.

– Intäkterna för avverkat virke har stagnerat i hela landet de senaste 20 åren samtidigt som kostnaderna i skogsbruket har ökat, säger Lars Eliasson. 

Om man drar ut trenden för de senaste tio åren framåt, när kommer då index att hamna på noll?

 – Noll är inte så intressant, då har vi lagt ned skogsbruket för länge sen. Vid ett värde på ett är kostnaderna lika stora som intäkterna, säger Lars Eliasson.

Han fortsätter:

– Men indexet för i fjol och i år är mycket påverkat av granbarkborre, och jag är övertygad om att de prisökningar som gjordes på virke i slutet på fjolåret och i år kommer ge en helt annan situation när vi tittar på innevarande år.