facebooktwittermail d

"Skogsägare borde vara oroade"

Bara 16 procent av de sågverk som ATL granskat klarade en långsiktigt hållbar lönsamhetsnivå. Det borde oroa skogsägare, av två skäl, skriver Ulf Aronsson i en kommentar till ATLs granskning.