facebooktwittermail d

Lönen har minskat – men bättre än i Polen

Åryd

I det täta björkslyet på Gudrunhygget sliter två röjarlag hårt.

– Jag tjänar mindre men det är bättre än i Polen, säger Kryzysztof Lenowiecki.