facebooktwittermail

Lökdom överklagas inte

Lök- och morotsodlarna kan andas ut. Kemikalieinspektionen är kritisk till Miljödomstolens dom - men väljer ändå att inte överklaga beslutet att tillåta ogräsmedlen Stomp och Totril även denna säsong.


- Domstolen har enligt vår uppfattning gjort en felaktig tolkning av vilka möjligheter lagstiftningen ger att medge dispens i den här situationen, säger Kemikalieinspektionens chefsjurist Per Bergman i en kommentar.

- Domstolen har beviljat dispens utan att bedöma vilka konsekvenser det ger för miljö och hälsa. Ansvaret för miljö- och hälsoriskerna har lagts på Kemikalieinspektionen istället för på företagen som säljer medlen.

Kompletterande information


För Totril har en ny, kompletterad ansökan om godkännande lämnats in, som ger bättre förutsättningar för Kemikalieinspektionen att göra en riskbedömning.

- Vi har inte kunnat ge dispens tidigare, både av rättsliga skäl och för att vi inte kunnat säkerställa att medlen kan användas utan att det medför oacceptabla risker. Danmark har godkänt medlen på basis av ytterligare information, som vi nu fått ta del av. I det läget väljer vi att inte överklaga miljödomstolens dom, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier i ett pressmeddelande.

Kemikalieinspektionen ska nu bestämma vilka villkor som ska gälla för dispenserna.

I oktober 2010 avslog Kemikalieinspektionen en ansökan från LRF om särskild dispens för att använda Stomp SC och Totril under 2011.

Överklagade


Medlen har tidigare varit godkända men dessa godkännanden förnyades inte vid årsskiftet 2008/2009.

Orsaken var att Stomp SC visat sig medföra risker för vattenmiljön och att ansökan för Totril ansågs vara ofullständig. Däremot har återstående lager av medlen fått användas fram till och med förra årets säsong.

LRF, som befarade att svenska bruna bönor, lök-, morots- och palsternacksodlingar skulle slås ut, överklagade Kemikalieinspektionens beslut till miljödomstolen, som nyligen beslutade meddelade dispens för växtsäsongen 2011.
ATL.nu