facebooktwittermail d

Lokala riskprognoser ska förebygga skogsbränder

När bör en skogsmaskin stå stilla för att brandrisken är för stor? Det försöker forskningsinstitutet Skogforsk och skogsbranschen ta reda på med hjälp av bland annat hyperlokala väderstationer ute på avverkningsplatser.