facebooktwittermail d

Risker vid kris utan LRF-lokalavdelningar

Om LRF skrotar lokalavdelningarna kan samhället gå miste om viktiga samarbeten mellan lantbruket och räddningstjänsten.

– Utan lokalavdelningarna hade man inte rett ut orkanen Gudrun, säger Lennart Johansson, lokalavdelningsordförande i Sjösås och mångårigt aktiv i LRF även regionalt.

Lennart Johansson omvaldes som ordförande när Sveriges Jordbruksarrendatorers förbund höll stämma i Kalmar.
Lennart Johansson, lokalavdelningsordförande i Sjösås och mångårigt aktiv i LRF även regionalt. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Det finns en ovärderlig lokalkännedom och förmågor i lokalavdelningar som brandkår, räddningspersonal och militär har stor hjälp av i tider av kris eller krig. Om LRF:s föreslagna omorganisation leder till att lokalavdelningarna löses upp går samhället miste om det, framhåller Lennart Johansson.

– Försvarspolitiskt är det den viktigaste organisationen vi har i landet, LRF:s lokalavdelningar. Det finns ingen organisation som har en sådan lokalkännedom som lokalavdelningarna. Skulle det bli ofred, vi vet ju inte vad ryssen hittar på från dag till dag, då är det en stor tillgång att ha avdelningarna för brandkår, räddningspersonal, militären och allting.