facebooktwittermail d

Lokal miljö möjlig bakom gift i ekoägg

Ingen kan i dagsläget med bestämdhet säga vad som ligger bakom de förhöjda halterna av PCB och dioxiner i svenska ekologiska ägg. Men lokala källor, en stallmiljö eller utemiljö, kan vara boven, menar Jordbruksverket.

FOTO: ANN LINDÉN

Det var i går som tidningen Land Lantbruk avslöjade att svenska ekologiska ägg innehåller förhöjda halter av PCB och dioxiner, halter som är tre gånger högre än i konventionella ägg. I dag har Svenska Ägg, Livsmedelsverket och Jordbruksverket, suttit i möte. Men parterna har inte kunnat komma fram till vad som kan ligga bakom de förhöjda halterna. Samtliga väntar på svar från såväl egna- som gemensamma kontroller.

I konventionell äggproduktion utfodras hönsen med syntetiska aminosyror som innehåller metionin, men i ekologisk äggproduktion är dessa syntetiska aminosyror förbjudna. Istället tillsätts fiskmjöl som är rikt på aminosyror. I gengäld kan ekologiskt foder innehålla dioxin och PCB.

Just fiskmjöl har pekats ut tidigare för att ha legat bakom höjda dioxinhalter i ägg. När det larmades för tolv år sedan var det fiskmjöl från Östersjöfisk som var orsak. Efter att äggleverantörerna bytte foder med annan sammansättning, försvann problemen.

Nya signaler på gifter

Nu indikerar Livsmedelsverkets kontroller att halterna ökar på nytt, dock utan att passera gällande gränsvärden.

Kjell Wejdemar på Jordbruksverkets enhet för foder och djurprodukter understryker för ATL att det pågår utredningar som ännu inte visat att gränsvärdena för dioxin i hönsfodret har överskridits.

Han lutar därför mer åt att det är en lokal miljö, hönsstall eller uteplats, där proverna tagits som är problemet.

- Jag tycker att det är en för enögd fokusering på fodret. Vi kan inte peka ut vare sig foder eller någon annan enskild källa i dagsläget.

Kjell Wejdemar vill i stället lägga ett större fokus på lokala orsaker bakom resultaten.

Uteplatser eller hönsstall

- Det kan vara beläggningar som släppt från hönsstallens tak som hamnat i betesfållorna. Det kan vara jorden där hönorna går och pickar som innehåller förhöjda halter, kanske orsakade av någon asfaltsbeläggning eller stolpe i närheten, säger han till ATL.

Men Svenska Ägg, den svenska äggnäringens branschorganisation, avser att i ett första steg minska andelen fiskmjöl i hönsfodret.

- Livsmedelsverkets prover visar på förhöjda dioxin- och PCB- halter över tid och därför planerar vi att, som en första åtgärd tillsammans med foderbranschen, minska andelen fiskmjöl i det ekologiska hönsfodret, säger Astrid Lovén Persson, verksamhetsledare i branschorganisationen Svenska Ägg.

- Men sannolikt är det fler sammanhängande faktorer som ligger bakom de förhöjda halterna. Livsmedelsverket är ännu inte färdiga med sina analyser och därför kan vi i dagsläget inte spåra källan, säger hon till ATL.