facebooktwittermail d

Lokal mat lyfts fram på mässa

När Skandinaviens största turistmässa, Tur 2011, drar i gång är Jordbruksverket på plats för att lyfta fram möjligheterna för landsbygdsbaserade företag inom besöksnäringen.

- Med natur, lokal mat och spännande idéer kommer man långt. Det finns en marknad för det här, säger Tobias Kreuzpointner vid Jordbruksverket i en kommentar.

Som exempel nämner han matens betydelse för turistnäringen.

- Många fler kunde använda maten som en konkurrensfördel i sitt företag i Sverige. Mat är en stor del av upplevelsen för turisten. Här finns en stor potential.

Turmässan pågår i Svenska Mässans lokaler i Göteborg den 24-25 mars. Jordbruksverket arrangerar under torsdagen ett seminarium om satsningen på Sverige som det nya matlandet.ATL.nu