facebooktwittermail d

Löjrom och vodka på skyddslista

Svensk vodka och Kalix löjrom är de enda svenska livsmedlen på EU-kommissionens lista över ursprungsbeteckningar som kräver särskilt skydd i handelsavtalet med USA.

Av 223 livsmedel som EU:s förhandlare vill att europeiska producenter ska ha ensamrätt till på den amerikanska marknaden är två svenska.

Hoppas på USA:s godkännande

EU-kommissionen hoppas att USA ska gå med på att "Svensk vodka" och "Kalix löjrom" ska få samma skydd i USA som de har i EU. Svensk vodka får bara användas för vodka tillverkad i Sverige enligt vissa regler, och Kalix löjrom måste vara producerad inom ett begränsat geografiskt område mellan Åby älv och Torneå älv.

Över tusen livsmedel har någon form av skyddad ursprungsbeteckning i EU. Enligt EU-kommissionen har listan tagits fram i samarbete med medlemsländerna, med hänsyn taget till ekonomisk relevans och vilket skydd som produkten redan har i USA.

Flera varor saknas

Svecia, Upplandskubb och bruna bönor från Öland hör till de svenska varor med skyddade beteckningar i EU som inte finns med på listan.

Frågan om ursprungsskydd är en av de knivigare frågorna i förhandlingarna mellan USA och EU om det så kallade TTIP-avtalet.

Stora värden

I USA använder man sig främst av varumärkesskydd, och flera av de beteckningar som EU vill ha monopol på används sedan länge som generella namn av amerikanska producenter. För EU handlar det om stora värden.

Produkter med EU-skyddade beteckningar står redan för 30 procent av EU:s totala export av mat och dryck till USA.