facebooktwittermail d

Licensjakt på lo i Jönköping och Kalmar

Nästa år blir det för första gången licensjakt på lodjur i Jönköpings och Kalmar län. I Östergötland beviljas däremot ingen licensjakt.

Nästa år blir det för första gången licensjakt på lodjur i Jönköpings och Kalmar län.
Nästa år blir det för första gången licensjakt på lodjur i Jönköpings och Kalmar län. FOTO: ROBERT SANDELL

I Jönköpings län blir det licensjakt på två lodjur och i Kalmar på tre under nästa år. Bakgrunden till besluten är att antalet föryngringar ligger över förvaltningsmålen för bägge länen.

I Jönköping är förvaltningsmålet fem årliga föryngringar, i år visar inventeringar på 6,5 föryngringar och att det finns 36 lodjur totalt. För Kalmar är förvaltningsmålet fyra till åtta föryngringar, årets inventeringar visar på 8,5 föryngringar och att det totalt finns 47 lodjur i länet. Att länsstyrelsen räknar halva föryngringar beror på att vissa revir ligger över länsgränserna.

Tre trafikdödade

– Då Östergötlands förvaltningsnivå, enligt det senaste inventeringsresultatet, endast har överstigits med 0,5 föryngringar och tre lodjur har trafikdödats under 2018 kommer någon licensjakt inte att beviljas under 2019, säger vilthandläggare Mia Kjällander på länsstyrelsen i Östergötland i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsernas ambition inom södra rovdjursförvaltningsområdet är att genomföra licensjakten i en liten skala och som ett första steg i övergången mellan en etableringsfas och en förvaltningsfas.

Start 1 mars

Lodjursjakten startar den 1 mars 2019 och varar som längst till och med den 31 mars. Jakterna kommer ske där stammen är som tätast vilket för Jönköpings län främst är östra delen av Värnamo kommun, men även en mindre del av Vaggeryds och Sävsjö kommuner. För Kalmar är det främst Mönsterås och Oskarshamns kommuner.

Totalt uppskattas att det finns 1 200 lodjur i Sverige vilket är över gränsen för gynnsam bevarandestatus.