facebooktwittermail d

Lockar med baltisk skog

Skogsmark är fortfarande billig i Baltikum jämfört med Sverige. Nu ökar Skogssällskapet farten och vill erbjuda skandinaviska klienter mer baltisk skog.

Skogen ligger fälld bakom skördaren som om den kört omkring i stadsparken i Malmö. Det är en salig blandning av olika sortiment av björk, gråal, klibbal, tall och gran på hygget utanför Vöru i södra Estland.

Marken är jämn och fin som en åker. Och i stort sett stenfri, som mycket av marken i Estland. En dröm för ett svenskt avverkningslag som ofta kämpar mot stenblock stora som radhus.

– Avverkningar som den här ser vi väldigt sällan i Sverige. Det finns många blandade bestånd på gammal jordbruksmark som inte skötts på ett rationellt sätt, säger Carl Kling, skogschef i Skogssällskapets Baltikumföretag.

Lockar investerare

Skogssällskapet fortsätter att satsa i Baltikum. Ett nytt kontor i Tartu i centrala Estland ska locka investerare från hela Skandinavien att köpa estnisk skog. Sedan tidigare förvaltar Skogssällskapet omkring 80 000 hektar mark åt ett 50-tal kunder över stora delar av Lettland. 

– Vi har fått frågor från klienter om vi kan erbjuda samma tjänster i Estland och Litauen som vi erbjuder i Lettland. Och vi ser ett ökande intresse bland skandinaver att äga skog i dessa länder, säger Carl Kling,

Nu har Skogssällskapet anställt tre personer på kontoret i Tartu sedan januari i år. De ska hjälpa till att hitta lämpliga fastigheter för svenska investerare och Skogssällskapet vill gärna nå upp till liknande nivåer som i Lettland.

– Det är inga problem att hitta skog att köpa i Estland. Det är ju självklart en prisfråga, men vi försöker hitta fastigheter som kan bli en bra långsiktig investering för våra klienter, säger Siim Tomson, skogsförvaltare på Skogssällskapet.

Priset på skogsmark i Estland ligger i genomsnitt på cirka 26 000 kronor per hektar för beskogad mark, enligt offentlig statistik.

– Vi ser goda möjligheter att göra skogsaffärer på de här nivåerna i Estland för våra klienter. Priset på skogsmark kommer troligen att gå upp och tillväxten i skogen ger en stabil avkastning, säger Carl Kling.

Stora summor

Det är inte bara priset på skogsmark i Estland som är attraktivt. Det går också att få stora summor i bidrag till skogsvården, vilket svenska skogsägare inte får.

– I genomsnitt kan en skogsägare få bidrag till 50 procent av kostnaderna för åtgärder som till exempel plantering, markberedning och röjning. Det går också att få bidrag till skogsplantor och skogsplaner, säger Siim Tomson.

Prisläget för råvaran ligger också på hyfsade nivåer för estniska skogsägare. De kan få runt 200 kronor kubiken för massaveden och mellan 400 och 700 kronor för bra tall- och granvirke.

På det jämna hygget utanför Vöru kör Algis Lepistik sin skördare med full fart. I bästa fall kan han avverka 50 kubikmeter i timmen.

Estländare verkar inte alls främmande för att arbeta hårt i skogen för att skapa ett estniskt skogsbruk av rationell svensk modell. Det är också en faktor som svenska skogsägare med intresse av att äga skog i Estland kan räkna in.