facebooktwittermail d

Locka fler unga till skogen

Skogen i skolan har nyligen firat sitt 40-årsjubileum. Det är glädjande att konstatera att detta riksomfattande projekt har vind i ryggen. Skogsnäringen behöver bli mer attraktiv för att unga människor ska satsa på en framtid inom den, skriver ATL:s politiske redaktör Lars Vernersson.

Skogen i skolan firade i tisdags 40-årsjubileum på Skansen i Stockholm. Skogen i skolan är ett så kallat samverkansprogram vars syfte är att öka intresset för skog hos barn och ungdomar. Bakom står skolan och stora delar av Skogssverige.

Det är glädjande att konstatera att Skogen i skolan för närvarande har vinden i ryggen. Organisatoriskt finns tio regioner och ett kansli på plats hos Föreningen skogen i Stockholm.

Det finns politiskt stöd: Skogen i skolan dyker upp bland annat i landsbygdsministerns Skogsriket och i friluftspolitiken samt, inte minst, i Skogsstyrelsens regleringsbrev.

Skogsstyrelsen satsar på jämställdheten, att arbeta för att fler kvinnor söker sig till skogssektorn, och skjuter i år in sig på att nå landets lärarutbildningar, skolledare, studievägledare och lärare.

Skogen i skolan har över 1 000 skolskogar som kompletterar klassrummen som undervisningslokal. I skogen kan så gott som alla ämnen läras in. Tävlingen Skogens mästare växer och finns nu i fyra regioner.

Skogen väger tungt i Sverige. Ändå är den rätt okänd. Det finns inte precis några politiker som deltar i exportprisgalor, det är andra branscher förunnat att uppmärksammas på det viset.

Skogsnäringen behöver göras mer attraktiv för att få unga människor att satsa på en framtid inom den. Det finns som bekant ett rikt utbud av jobb, från plantering till processtyrning i industrin och avancerat konstruktionsarbete.

Särskilt tekniskt intresserade ungdomar borde kunna lockas till skogen. Nog är det fattigt att unga datasnillen hellre utvecklar lekar i mobiltelefoner än bidrar till tekniska framsteg i skogsmaskiner och skogsindustri.

Bristen på maskinförare är stor, och visst, det är många gånger är ett ensamt jobb. Men det borde ha högre status: maskinerna är avancerade och att köra en skördare jämförs ibland med att flyga ett jaktplan.

Skogen har ingen större hippfaktor. Därför är det viktigt att Skogen i skolan växer. Om fler barn, från förskoleåldern och uppåt, får bekanta sig med skogen och dess möjligheter ökar chansen för att talangerna lockas till en av landets viktigaste näringar.