facebooktwittermail d

Jordbruket i Ukraina – ett litet ljus i mörkret

Trots stora svårigheter har lantbrukarna i Ukraina lyckats med en stor del av årets sådd. Som en konsekvens av blockaden av hamnarna i Svarta havet väntas nästa års veteareal minska rejält.