facebooktwittermail

Ljusning för trä när USA-marknaden vaknar

Marknaden för trävaror kan vända svagt uppåt igen inom några månader. Starkare US-dollar och bättre konjunktur hjälper till att hejda prissänkningar på sågtimmer.

Det förutspår Sveaskogs marknadschef Patric Selin, som är positiv inför fortsättningen på 2011. Valutan kan börja röra sig åt rätt håll och han får signaler om att den amerikanska ekonomin går bättre.

Intressant marknad


- Jag tror att USA-marknaden blir mycket intressant för svenska sågverk. Kanadensarna får svårt att leverera dit efter de stora angreppen av tallborre och kommer troligen att ligga kvar med en hel del av den trävaruexport till Kina som man styrt mot de senaste åren, säger Patric Selin.

Under vintern har priserna på sågtimmer fallit. Efterfrågan på trävaror har sjunkit samtidigt som kronkursen blivit mindre gynnsam och många sågverk har dragit ned produktionen.

Kampen för demokrati i Egypten medför svårigheter att exportera dit. Det påverkar sågverken eftersom Egypten är Sveriges största exportmarknad för trävaror av furu. Patric Selin hoppas och tror att oroligheterna i Egypten får en bra och relativt snar lösning.

Inte nattsvart


För varje dag som går återhämtar sig Europamarknaden och lagren av trävaror är historiskt sett inte speciellt höga. Det talar för att vändningen kan gå snabbt när den kommer. Det är för övrigt inte nattsvart nu heller.

- Fiber och bioenergi är det urstark efterfrågan på, men det är faktiskt också bra efterfrågan på sågtimmer, säger Patric Selin.

Skogsägarföreningen Mellanskogs virkeschef Sture Karlsson upplever att balansen mellan tillgång och efterfrågan är normal för årstiden. Sågverken producerar mindre men det kommer också ut mindre råvara ur skogen på grund av väder och markförhållanden.

- Vi har sålt bra och känner oss rätt trygga i situationen, men det finns naturligtvis kunder som är mer oroliga än andra, säger Sture Karlsson.

Rolf Larsson, verksamhetsansvarig på Derome Skog som köper in råvara till Deromes träindustri, är en av dem som känner av den minskade efterfrågan från Nordafrika.

- Vi kommer inte att kunna ta emot mer talltimmer än vi planerat i vår, säger Rolf Larsson. Tina Andersson