facebooktwittermail d

Ljusglimt för olycksdrabbad näring

Anmälningarna om arbetssjukdom minskar i jordbruks- och skogsbruksbranscherna. Det visar färsk statistik från Arbetsmiljöverket. Men det finns mycket kvar att göra när det gäller arbetsmiljön i de gröna näringarna, anser Peter Lundqvist, professor i arbetsvetenskap vid SLU.

När Arbetsmiljöverket rapporterar statistik för arbetsskador i Sverige år 2016 finns en glädjande nyhet för jordbruks- och skogsbruksbranscherna. Antalet anmälningar av arbetssjukdom minskade totalt sett med 4 procent under 2016. Den allra största minskningen skedde just i branscherna mineralutvinning, jordbruk, skogsbruk och fiske. Det var framför allt anmälningar om arbetssjukdom på grund av kemiska och biologiska ämnen i arbetsmiljön och buller som blev färre.

– Det är positivt, säger Peter Lundqvist, professor i arbetsvetenskap vid SLU i Alnarp till ATL.

Siffrorna bygger på de anmälningar om arbetsolyckor och arbetssjukdomar som har gjorts till Försäkringskassan. Men trots ljuspunkterna finns det mycket kvar att arbeta med när det gäller arbetsmiljön inom de gröna näringarna, fortsätter Peter Lundqvist:

– På de större lantbruken är antalet olyckor färre. Problemet är att våra sektorer är dåliga på att rapportera olyckor, det är bara ungefär 10 procent som anmäls. Vi har också noterat att andra branscher som gruvnäringen och byggbranschen blivit säkrare medan processen går långsammare i våra branscher.

Farliga branscher

Det är välkänt att just lantbruk och skogsbruk är farliga yrkesgrenar, särskilt när det gäller dödsolyckor. Arbete med stora maskiner, stora djur eller fallolyckor utgör riskmoment.

– Ensamarbete utgör också ett stort problem. Här har kanske skogsbranschen lyckats bättre med att minska riskerna, teknikutvecklingen och mekaniseringen har tagit bort farliga moment. Inom lantbruket finns det fortfarande mycket manuellt arbete. Vid grönsaksodling på friland förekommer exempelvis tungt och ensidigt arbete som vi måste försöka hitta bättre ergonomiska lösningar på, säger Peter Lundqvist.

Arbetsrelaterad stress ökar

Arbetsmiljöverkets rapport visar också att mer än var tredje anmälan om arbetssjukdomar beror på hur arbetet är organiserat och hur relationerna på arbetsplatsen fungerar. Hög arbetsbelastning, stress och samarbetsproblem är några exempel på vad som kan leda till arbetssjukdomar, främst bland kvinnor som arbetar inom vård- och omsorgsyrken. Inom de gröna näringarna dominerar i stället belastningsfaktorer som den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar, både bland män och kvinnor.

– Problemen med stress finns också inom de gröna näringarna, men det anmäls sällan och syns därför inte så tydligt i statistiken. Det finns lantbrukare som kan må väldigt dåligt av en pressad ekonomi eller oro för vädret. Stress och sömnbrist ökar också risken för olyckor. Men det här glöms ofta bort för att det fokuseras mer på de fysiska riskerna, säger Peter Lundqvist.

Ökad risk för dödsolyckor bland egenföretagare

När det gäller dödsolyckor inträffade 45 stycken i Sverige förra året. Fyra dödsolyckor drabbade egenföretagare. De senaste tio åren har antalet dödsolyckor bland egenföretagare legat på 15 stycken eller färre årligen. Enligt Arbetsmiljöverket är risken för dödsolyckor väsentligt högre i den här gruppen, vilket beror på att många arbetar inom skadedrabbade branscher som just jord- och skogsbruk.

Den vanligaste orsaken till dödsolyckor var att tappa kontrollen över ett fordon. Under perioden 2007–2016 har totalt 54 egenföretagare som arbetat med jordbruk, skogsbruk och fiske omkommit i arbetsolyckor. Under 2016 avled tre egenföretagare och tre arbetstagare i dessa branscher i arbetsolyckor.

Peter Lundqvist anser att förändrade attityder krävs för att vända trenden.

– När man bor på jobbet som lantbrukare ofta gör, blir det ännu viktigare att få in tänket att gården också är en arbetsplats där man har professionella rutiner kring arbetsmoment och säkerhet. Det är inte lagändringar som behövs, utan attitydförändringar hos företagarna, säger han.

Tror på certifiering

Ett annat sätt är möjligheten att certifiera sig och visa att man tar arbetsmiljöarbetet på allvar.

– Jag tror att vi kan få en mer professionell inställning till företagandet med en frivillig kvalitetsstämpel där de gröna näringarna visar att de har säkra arbetsvillkor, säger Peter Lundqvist.

PREMIUM: Krafttag krävs mot dödsolyckorna

LÄS MER: Lant- och skogsbruk – farligaste branscherna

LÄS OCKSÅ: Många olyckor men få dödsfall

LÄS OCKSÅ: Arbetsmiljöverket synar jord- och skogsbruk

LÄS OCKSÅ: Tjur bland korna - så minskar riskerna