facebooktwittermail d

LED-ljus påverkar inte kors mjölkproduktion

Forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har undersökt om ljusets färg under dagtid påverkar kornas mjölkförmåga, och har funnit att så inte är fallet.

Kor i stall. Kor till vänster i rött LED-ljus, Kor till höger i blått LED-ljus.
Kor som har dagsljusbelysning i form av rött respektive blått LED-ljus. FOTO: SOFIA LINDKVIST

Sedan tidigare är det fastställt att kor mjölkar bättre under en bestämd dygnsrytm, med 16 timmar dagsljus och 8 timmar nattbelysning. Men man har inte vetat om ljusets färg också påverkar.  

”Det är viktigt med bättre kunskap om kors dygnsrytm”, säger Sofia Lindkvist, doktorand inom projektet vid SLU, i ett pressmeddelande.

”Vårt mål är att kunna ge väl underbyggda rekommendationer om LED-ljusprogram i stallbyggnader för mjölkkor, för minskad energiförbrukning och för bibehållen eller ökad aktivitet och produktion.”

Exempelvis har det funnits teorier att blått ljus kan öka mjölkproduktionen, men enligt studien stämmer inte det. 

Spenderade fem veckor i ljuslabbet

Under försöket placerades korna i ett stall där ljusmiljön kontrollerades under fem veckor med rött, blått eller vitt ljus dagtid. Sedan jämfördes effekten genom att titta på mjölkproduktion, aktivitet och halten av melatonin i blodet. Enligt resultatet var mjölkproduktionen oförändrad och dygnsrytmen påverkades inte av färgen på dagsbelysningen. Däremot märktes en skillnad i pupillernas storlek, där korna verkar uppfatta rött ljus som något mörkare än blått och vitt.

”Vår slutsats är att valet av färg på belysningen i en ladugård bör göras utifrån stallpersonalens önskemål, eller andra behov, eftersom vi varken kunde se positiva eller negativa effekter på korna”, säger Sofia Lindkvist.

I ljuslabbet var korna uppbundna, men en studie med fokus på nattbelysning och hur korna rör sig i olika ljusmiljöer genomförs också under sommaren.