facebooktwittermail d

Ljus i tunneln även för odlare som inte ställer om

Marknaden skriker efter mer ekologiskt vilket driver upp priset. Men det finns även hopp om en väg ut ur pristräsket även för odlare som håller fast vid konventionell odling anser ATL:s växtodlingsreporter Malin Eborn.

”Det vore skönt att komma bort från pristräsket i den konventionella odlingen och börja producera något som verkligen efterfrågas”. Så uttryckte sig en odlare på HIR Skånes kurs om marknad och ekonomi i ekologisk odling i december. Citatet sammanfattar läget väl. Marknaden för konventionell spannmål fortsätter att vara pressad, präglad av en stor världsproduktion och höga lagernivåer. Den svenska brödvetenoteringen låg cirka 5 procent lägre i slutet på 2017 jämfört med 2016.