facebooktwittermail

Lågt förtroende för slakterikontroller

Misstron är djup mellan svenska djurbönder och Livsmedelsverket. Branschen klagar på bristande likvärdighet i kontrollen medan Livsmedelsverket hävdar att de följer reglerna.

Kees de Jong, VD Gård & Djurhälsan, säger att många djurägare är rädda för ett system där de kan bli åtals­anmälda på felaktiga grunder. Eiríkur Einarsson, chef Område kontroll på Livsmedelsverket, menar att de bara kan göra det de är ålagda att göra.
Kees de Jong, VD Gård & Djurhälsan, säger att många djurägare är rädda för ett system där de kan bli åtals­anmälda på felaktiga grunder. Eiríkur Einarsson, chef Område kontroll på Livsmedelsverket, menar att de bara kan göra det de är ålagda att göra. FOTO: ISTOCK, GÅRD & DJURHÄLSAN OCH LIVSMEDELSVERKET

Missnöjet med Livsme­delsverket har grott en längre tid bland slakterier och animalieproducenter. Enligt företrädare för köttbranschen upplever många lantbrukare bristande likvärdighet och växande rätts­osäkerhet sedan Livsmedelsverket, enligt dem, på eget initiativ har omtolkat sitt uppdrag.