facebooktwittermail d

Lågt förtroende för slakterikontroller

Misstron är djup mellan svenska djurbönder och Livsmedelsverket. Branschen klagar på bristande likvärdighet i kontrollen medan Livsmedelsverket hävdar att de följer reglerna.