facebooktwittermail d

Livsmedelsverket:”Djurskyddskontrollen alltmer likvärdig – inte tuffare”

Åtgärdslistan som Gård & Djurhälsan presenterar i sin debattartikel är uppfylld i flera delar. Men ansvar och roller behöver ständigt förtydligas. Vi fortsätter gärna dialogen för att nå målen om säker mat och gott djurskydd i Sverige, skriver Livsmedelsverket i en replik.

FOTO: ISTOCK

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

En viktig del i Livsmedelsverkets uppdrag är den offentliga kontrollen på slakterierna. Vår huvudsakliga uppgift är att kontrollera att de livsmedel som säljs till konsumenter är säkra och inte skadliga för hälsan. Vårt myndighetsansvar när det gäller arbete med djurhälsa och djurskydd är mer begränsat.

Gård & Djurhälsan lyfter i en debattartikel i ATL den 12 januari vikten av att Livsmedelsverkets kontroller verkligen leder till förändring och utveckling. Vi på Livsmedelsverket håller med och arbetar sedan länge för en likvärdig kontroll och för att dialogen mellan olika parter ska möjliggöra förändring.

Vi besiktigar det levande djuret före slakt och besiktigar köttet efter slakt. Vi kontrollerar även att bestämmelserna för djurskydd följs under den tid djuren är på slakteriet.

Resultat av kontrollen används för att direkt korrigera felaktig hantering samt att långsiktigt följa upp slakteriets åtgärder. På så sätt ger kontrollen förutsättningar för att ett gott djurskydd kan upprätthållas och förhoppningsvis även förbättras.

Livsmedelsverkets kontroll och beslut riktar sig till slakterierna. Men när våra medarbetare ser tecken på avvikelser kring djurskydd på gård eller vid transport skickar vi information till länsstyrelserna som är ansvarig myndighet för djurskyddet inom respektive län. Djurägare och besättningsveterinär får oftast kopia på denna information.

Vi delar Gård & Djurhälsans uppfattning att data som samlas in vid kontrollerna kan vara underlag till förbättringar och utveckling. Detta arbetar vi med på olika sätt. Ett exempel är att vi nu tillsammans med Jordbruksverket och SVA ser över fyndkodsystemet.

Vi har förståelse för att det finns önskemål om att Livsmedelsverket i ökad utsträckning ska vända sig till djurägare och besättningsveterinärer. Men vi bör hålla i minnet att kontrollen är avgiftsfinansierad och slakterierna inte ska betala för det som inte ingår i Livsmedelsverkets uppdrag.

Livsmedelsverket intensifierar arbetet för att göra kontrollen mer likvärdig – inte tuffare. En likvärdig kontroll har lett till att länsstyrelserna får mer information om brister.

Det innebär inte nödvändigtvis att antalet brister har ökat utan snarare att det tidigare har rapporterats för lite. Att se till att bedömningarna är korrekta och likvärdiga är en del i vårt arbete. Redan i dag granskas bedömningarna av en expert även vid risk för åtalsanmälan.

Men, det är viktigt att komma ihåg att kvaliteten i djurskydd i grunden skapas av dem som arbetar nära djuren, djurägare, transportörer med flera – alltså inte i första hand av kontroller.

Åtgärdslistan som Gård & Djurhälsan presenterar i sin debattartikel är således uppfylld i flera delar. Men som alltid när många parter jobbar tillsammans behöver ansvar och roller ständigt förtydligas. Vi fortsätter gärna dialogen för att tillsammans nå målen om säker mat och gott djurskydd i Sverige.

Eiríkur Einarsson, chef Område Kontroll på Livsmedelsverket