facebooktwittermail d

Livsmedelsverket höjer kontrollavgifter med 10 procent

Livsmedelsverket aviserar höjningar på över 10 procent i sin timdebitering för kontroller av styckerier och äggpackerier för nästa år. Även på slakterier och vilthandläggningsanläggningar ökar kostnaderna för kontroller när subventionen sänks.