facebooktwittermail

Livsmedelsverket får bakläxa om slaktavgifter

Livsmedelsverket har enligt en kammarrättsdom tagit ut för höga avgifter för kontrollerna av 18 slakterier.

– Det visar att verket inte får ta ut hutlösa avgifter som försämrar svenska kött- och fågelföretagares konkurrenskraft, säger Maria Donis, vd för intresseorganisationen Svensk fågel.

Livsmedelsverkets får bakläxa av kammarrätten när det gäller vilken avgift som ett slakteri skulle betala för en planerad kontroll. Arkivbild.
Livsmedelsverkets får bakläxa av kammarrätten när det gäller vilken avgift som ett slakteri skulle betala för en planerad kontroll. Arkivbild. FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT

Processen, som ATL tidigare berättat om, har pågått sedan 2017 efter att Livsmedelsverket gradvis höjt avgifterna för kontroll av slakterier. Enligt Maria Donis innebär domen att Livsmedelsverket nu måste handlägga de ärenden som målet omfattar på nytt.

– Vi har gått ihop i den här frågan med Svenska köttföretagen för att visa vilken dignitet den har. Det är inte så att vi är emot kontroller. Det är viktigt att ha en officiell veterinär från Livsmedelsverket på plats, men vi kan inte acceptera den avgiftshöjning som Livsmedelsverket genomförde 2017, säger Maria Donis.

Kraftig höjning

Avgiftshöjningen var enligt henne 15–40 procent.

– Vi ifrågasatte hur det var möjligt. Det innebär att vi får sämre konkurrensvillkor än importproducenterna, säger Maria Donis.

Läs mer: Svenska köttföretagen kräver halverad kontrollavgift

Hans Agné, vd för Svenska köttföretagen, instämmer:

– Därmed minskar både produktion och möjligheterna till export av svenskt kött och fågel, och i slutändan försvinner även arbetstillfällen.

I ett av de aktuella fallen beslutade Livsmedelsverket 2017 att ett slakteri skulle betala drygt 1,8 miljoner kronor i kontrollavgift, men företaget tog med stöd av kött- och fågelbranschen strid om saken och vann.

Upphäver beslutet

Kammarrätten upphäver verkets beslut eftersom det i timtaxan, som låg till grund för avgiften, ingått ett antal kostnader som inte direkt kan kopplas till kontrollen och som enligt EU:s kontrollförordning inte ska täckas genom avgifter. Dit hör bland annat kostnaderna för generaldirektörens lön, it och rekryteringar.

– Om domen vinner laga kraft måste Livsmedelsverket se över vad som ska ingå i avgiften. Det är inte rimligt att sådana kostnader ska ligga i kontrollavgiften, säger Maria Donis.

Eirikur Einarsson, områdeschef för kontroll vid Livsmedelsverket, säger att verket håller på att analysera domen.

– Domen kom precis före höstlovet och våra experter är inte på plats, därför har vi inte hunnit analysera domen ännu. Vi har inte tagit ställning till om vi ska överklaga den, säger han.

Parallellt pågår en utredning av hur ett framtida, långsiktigt system för kontrollavgifterna ska se ut. Utredningen har försenats och ett nytt system ska nu, enligt beslut från regeringen, träda i kraft 1 januari 2022.

Läs mer: Coronapandemin försenar avgiftsbeslut

Läs också: Stora förändringar väntar med nya slakteriavgifter

Livsmedelsverkets kontrollavgifter

Kontrollen av slakterier finansieras av avgifter som företagen betalar. Avgiften baseras på kontrolltiden på anläggningen och beräknas utifrån de avgifter som Livsmedelsverket har om anläggningen.

Den 1 januari 2020 höjdes timtaxan för Livsmedelsverkets kontroll av livsmedelsföretag, bland annat slakterier.

Kammarrättens dom berör 18 företag och handlar om vilka av Livsmedelsverkets kostnader för offentlig kontroll av slakterier som ska ingå i timtaxan.

Källor: Livsmedelsverket och kammarrättens dom


Lantbruk