facebooktwittermail d

Livsmedelsverket borde rationalisera

Den timtaxa som Livsmedelsverket tar ut är alldeles för hög och måste granskas. Det menar Karin Ånöstam, ordförande i föreningen Matvärden,somönskar en debatt om avgiftsfria livsmedelskontroller.

”Ett av Livsmedelsverkets uppdrag är att se till att vi har säker mat i Sverige och uppdraget kommer från alla oss konsumenter som vill känna oss trygga med den mat vi konsumerar”, skriver Karin Ånöstam.
”Ett av Livsmedelsverkets uppdrag är att se till att vi har säker mat i Sverige och uppdraget kommer från alla oss konsumenter som vill känna oss trygga med den mat vi konsumerar”, skriver Karin Ånöstam. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Avgiftsfrågan, styrningen av Livsmedelsverket och genomförandet av Sveriges Livsmedelsstrategi ligger på ansvarig ministers bord.

Den timtaxa som Livsmedelsverket tar ut är alldeles för hög och måste granskas. Det åligger alla företag/verksamheter att effektivisera och rationalisera för ekonomisk hushållning och samma villkor måste även gälla för våra statliga verk.

Eiríkur Einarsson menar i sitt svar i ATL den 14 augusti att livsmedelsföretagen kan påverka sin taxa genom att följa lagar.

Kanske kan Livsmedelsverket påverka sin höga timtaxa med sänkta kostnader för personal, resor, provtagning, analyser, förberedelser, lokaler med mera.

Einarsson hänvisar till den avgiftsförordning som beslutats av Sveriges regering och riksdag, att kontrollen av livsmedelsföretag ska bära sina egna kostnader.

Ett av Livsmedelsverkets uppdrag är att se till att vi har säker mat i Sverige och uppdraget kommer från alla oss konsumenter som vill känna oss trygga med den mat vi konsumerar, därför önskar jag en debatt om avgiftsfria livsmedelskontroller.

Karin Ånöstam

Ordförande i föreningen Matvärden

Gävleborg