facebooktwittermail d

Livsmedelsverket fann fusk på slakteri

Ett oregistrerat slakteri och allvarliga fel kring hästslakt avslöjat vid kontroll.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: ANN LINDÉN

Livsmedelsverket och Livsmedelskontrollen på miljöförvaltningen i Stockholm Stad har tillsammans spårat kött mellan slakteri och butik. Ytterst få av de kontrollerade företagen har bluffat, men två fall av fusk och felaktigheter med hästkött har hittats.

Genom att spåra hästkött i flera led kunde ett livsmedelsföretag i Växjötrakten som handlat med slaktkroppar, och som lyckats hålla verksamheten oregistrerad i 20 år, ertappas vid de gemensamma kontrollerna av Livsmedelsverket och Miljöförvaltningens livsmedelskontroll.

Fler inspektioner

Efter utökade spårbarhetsinspektioner gjordes också kopplingar från Växjöföretaget till ett skånskt slakteriföretag som sänt ut fler hästar till slakt än vad som officiellt slaktats. Samma slaktnummer hade använts till flera hästar och en häst hade fått samma slaktnummer som en häst som otjänligförklarats.

– Arbetet med att spåra livsmedel kräver samarbete mellan myndigheterna. Tack vare spårningsarbetet kunde vi hitta felaktigheter och till och med fusk som vi knappast hittat annars, säger avdelningschef Martin Lindblom på Livsmedelsverket.

Fusk med hästkött

Kontrollerna ingick i ett spårbarhetsprojekt som fokuserade på svensk oxfilé och svenskt hästkött åren 2015-2016. Syftet var att genomföra och förbättra spårbarhetskontroller genom att öka samarbetet mellan olika myndigheter.

Att spåra köttet i flera led och överföra information mellan myndigheterna ledde till att oegentligheterna upptäcktes och kunde registreras. Sanktionsbesluten som drabbade företagen har följts upp och avslutats, bland annat efter åtalsanmälan från Livsmedelsverket.