facebooktwittermail

Livsmedelspriserna sjunker

FAO:s matprisindex minskar för första gången på åtta månader av stigande priser, meddelade FAO på torsdagen.

Än är det för tidigt att dra några slutsatser om att det är en vändning av den uppåtgående trenden, enligt FAO.

Indexet snittade på 230 punkter i mars i år, vilket är en minskning från toppnoteringen i februari. Men fortfarande är det 37 procent högre än mars förra året.

Fortsatta prissvängningar


Låga lagernivåer, konsekvenserna för oljepriset och händelserna i Mellanöstern, Nordafrika och Japan bidrar till fortsatta prissvängningar de kommande månaderna.

Prisindexet på spannmål var lägre i mars än i februari, men fortfarande 60 procent högre än i mars 2010.

Ökad produktion


Många tecken visar på en ökad spannmålsproduktion under 2011. Men enligt FAO är det osäkert om den förväntade tillväxten räcker för att fylla på lagren, vilket gör att priserna håller sig stadiga under 2011 och 2012. ATL.nu