facebooktwittermail d

Bransch-vd lämnar efter fem år

Efter fem år i rollen som vd har Marie Söderqvist bestämt sig för att lämna Livsmedelsföretagen.

FOTO: DAVID THUNANDER

Från organisationens sida framhåller man att livsmedelsbranschen har fått en tydlig agenda under Marie Söderqvists ledning. Under sina år vid rodret har hon bland annat gjort insatser inom arbetsmiljöområdet, och varit med och dragit i gång jobbskapande projekt inom validerings- och yrkesintroduktionsområdet.

Ny tillförordnad vd blir Livsmedelsföretagens förhandlingschef Anders Canemyr.

Arbetet med att söka efter en efterträdare har påbörjats.