facebooktwittermail d

Livsmedelsexporten från EU ökar

Trots det ryska importstoppet har EU:s export av livsmedel ökat. Värdet av exporten steg med 5,7 procent under året efter att Ryssland stängde gränserna.

På de tolv månader som följde efter att EU:s näst största mottagare av livsmedel stoppade import av en lång rad produkter ökade värdet av unionens jordbruksexport med runt 6,7 miljarder euro, skriver Agra Facts.

Av uppenbara skäl minskade exporten till Ryssland, med 43 procent, samtidigt som den ökade till bland andra USA, Kina och Turkiet. Exporten till länder i Mellanöstern och Fjärran Östern gick också upp.

Nötköttsexporten ökade mest, med en värdeökning på 23 procent, fjäderfäexporten ökade med 5 procent medan grisköttsexporten ligger kvar på ungefär samma nivå som året innan.

Hårdare smällar har som bekant producenter av mjölk och frukt och grönsaker tagit. Ostexporten minskade med 14 procent, exporten av frukt och grönt med 12 procent och exporten av skummjölkpulver med 10 procent. Smörexporten har däremot återhämtat sig och ligger 3 procent över föregående år.

Siffrorna kommer från EU-kommissionens generaldirektorat för jordbruk, DG Agri.