facebooktwittermail d

Livsmedelsförsäljning steg på prisökningar

Prisökningar lyfte livsmedelsförsäljningen under 2015 med 10 miljarder kronor från året innan, framgår av statistik från SCB på onsdagen.

FOTO: ANN LINDÉN

Försäljningen av livsmedel och drycker ökade med 10 miljarder under förra året och uppgick till 259 miljarder kronor jämfört med 2014. Det motsvarar en uppgång på 4,1 procent. Korrigerat för prisförändringar 1,5 procent, enligt statistik från SCB.

Oljor och fetter ökade med 12,5 procent och stod för den största försäljningsökningen, en uppgång med 1,5 procent korrigerat för prisförändringar, framgår av SCB:s statistik.

Konsumenterna spenderade drygt 24 miljarder kronor på grönsaker under 2015. Korrigerat för prisförändringar var utvecklingen för grönsaker 2,6 procent jämfört med 2014.

Fiskförsäljningen föll med 2,9 procent under 2015. Borträknat prishöjningar hade ökningen hade varit 9 procent.