facebooktwittermail d

Livsfarlig färd med 22 tons överlast

Spannmålsbilens sidor bågnade. Överlasten: 22 ton. Föraren försökte täta den läckande trailern med kartongbitar.

Det var en slump som gjorde att trafikpolisen fick korn på transporten och lyckades stoppa den i början av september. De hade just undersökt en grusbil med en mindre övervikt på väg 56 i Västmanland. En privatperson uppmärksammade dem på att en trailer som läckte last var på väg mot platsen.

Grusbilen skulle vända tillbaka och polisen spärrade av vägen för u-svängen när spannmålsbilen kom. Det var en treaxlad Volvo FH som drog en skåptrailer. Ur skåpet rann det vete.

– Det fanns stora glipor mellan lastplan och sidor. Den var så överlastad att skåpsidorna bågnade. Därför hade chauffören försökt att täta skåpet med kartongbitar, berättar polisinspektör Lotta Jansson på trafiksektionen region Mitt.

Chock för polisen

Den tillåtna totalvikten på ekipaget var 49 ton eftersom den hade en lång trippelaxel på trailern.

– Vi hade vågbussen med oss så vi ställde upp den på vågarna. Hela ekipaget vägde sammantaget 70,7 ton. Den var alltså överlastad med 21,7 ton, konstaterar Lotta Jansson.

Poliserna var chockade, de hade aldrig sett en sådan stor överlast och förbjöd lastbilen att fortsätta. Tillåtet axeltryck brukar ligga runt åtta ton men denna bil bar uppemot tolv ton per axel. Däcken bågnade. Om ett av däcken exploderat under färd finns en risk att även de andra skulle kollapsa eftersom trycket skulle öka på dessa. Det i sin tur skulle ha kunnat orsaka en svår olycka där även medtrafikanter blivit drabbade.

Polskregistrerad lastbil

Transportören, föraren och bilen är polskregistrerade och bilen hade lastats i Tärnsjö för en resa till Danmark. Föraren hade alltså bara kört fyra mil av en resa på 70 mil eller mer.

Polisen är förtegen med mer specifika uppgifter eftersom förundersökning fortfarande pågår.

Eftersom bilen fick körförbud uppstod problem hur den skulle lossas. Till sist rekvirerades en gripskopa i kran från Joacim Jönssons företag Gamla Uppsala Åkeri och Lantbruk.

– När jag åkte tillbaka med det som jag lastat av bilen var fordonsvågen vid silon i Tärnsjö trasig. De har inte kunnat göra någon som helst kontroll av hur mycket han lastat utan det blev en chansning, säger Jönsson som transporterar spannmål åt lantbrukarna i trakten under säsong.

– Leverantören av spannmålen har också ett ansvar i det här. Transportledaren, som skickat dit bilen, borde ha beställt 30 ton så att det fanns uppvägt när den polske föraren kom, konstaterar Joacim Jönsson.

Istället fick den polske föraren lasta själv.

Adapterad bomb

Ett trailerskåp rymmer 80-90 kubik. När Joacim Jönsson började tömma skåpet var det inte fullt. Uppenbart har föraren inte haft en aning om hur mycket vete väger.

– Han hade inte lastat fullt utan bara till två tredjedelar utan att egentligen veta vad han lastat, säger Jönsson.

Därmed var ekipaget i princip en apterad bomb.

Även polisinspektör Lotta Jansson inser risken.

– Det är farligt med en så otroligt stor överlast. Föraren hade tur att vi stoppade honom. Om föraren hade kört vidare vet jag inte om han tagit sig ända fram till Danmark.