facebooktwittermail

Litet intresse för stor budget

Att intresset för jordbrukspolitiken inte skulle vara större var ingen överraskning i ATL:s kartläggning. Men varför vill ingen av EU-valskandidaterna från det budgetbesatta Sverige jobba med de frågorna?

3 av 26 svenska EU-valskandidater vill sitta i jordbruksutskottet. Det visade den kartläggning som ATL publicerade i förra veckan. Det är ett något ljummare intresse jämfört med det som fanns inför EU-valet 2014, men vi är ändå långt ifrån den tid när knappt Centerpartiet kunde uppbåda aktiv entusiasm för utskottet. Men det var innan Lissabonfördraget, när EU-parlamentets inflytande över jordbrukspolitiken fortfarande bara var rådgivande. I dag är parlamentet och medlemsländerna jämbördiga när beslut ska fattas.