facebooktwittermail

Liten vinst med mikronäringsbetat utsäde

Svenska Foder lanserar ny mikronäringsbetning av utsäde. Hushållningssällskapets försök visar inte på några generella skördehöjande effekter med denna typ av produkter.

Generellt brukar inte betning med mikronäringsämnen ge några större effekter, säger Magnus Nilsson, fältförsöksledare på Hushållningssällskapet i Skåne.
Generellt brukar inte betning med mikronäringsämnen ge några större effekter, säger Magnus Nilsson, fältförsöksledare på Hushållningssällskapet i Skåne.

Svenska Foder lanserar ny mikronäringsbetning av utsäde. Hushållningssällskapets försök visar däremot generellt inte på skördehöjande effekter med denna typ av produkter.