facebooktwittermail d

Liten utväxling på konjunkturen för Mellanskog

Snö, torka och brand påverkar resultatet för årets tre första kvartal för Mellanskog, som ännu inte riktigt fått utväxling på konjunkturen.