facebooktwittermail

Liten påverkan av ny FSC-standard

Nyligen började en ny FSC-standard gälla, med ökade krav på avsättningar. Men för medlemmarna i landets skogsägarföreningar blir skillnaderna små, bland annat för att många enbart är PEFC-certifierade.

Sedan 1 oktober gäller en ny FSC-standard.
Sedan 1 oktober gäller en ny FSC-standard. FOTO: FLPA/REX/TT

1 oktober började en ny standard av skogscertifieringen FSC att gälla. Den innebär bland annat att FSC-certifierade skogsägare framöver måsta avsätta 5 procent av innehavet till anpassad skötsel (se faktaruta), utöver de 5 procent som redan tidigare skulle avsättas för naturvård.