facebooktwittermail

Liten andel brukar allt mer mark

Under 2020 var det första gången som jordbruksföretag med mer än 100 hektar åkermark passerade gränsen att bruka mer än 60 procent av all åkermark i Sverige, visar Jordbruksverkets nya rapport.

Lantbrukare som brukar över 100 hektar motsvarar 12 procent av jordbruksföretagen (arkivbild).
Lantbrukare som brukar över 100 hektar motsvarar 12 procent av jordbruksföretagen (arkivbild). FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

År 2020 fanns det totalt 58 791 jordbruksföretag med verksamhet inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling. Det är en minskning med 1 783 företag motsvarande 3 procent jämfört med 2019. De tio senaste åren har antalet företag minskat med 12 300 företag eller 17 procent, enligt rapporten om Jordbruksmarkens användning 2020. I alla storlekskategorier av företag som brukar mellan 2 till 100 hektar har det skett en minskning de senaste tio åren. Däremot ökar antalet företag med mer än 100 hektar med 4 procent motsvarande 260 företag under samma tidsperiod. Allt större andel av den svenska åkermarken brukas också av denna grupp.